Mijn favorieten

WOZ-waarde

"Huiseigenaren bevingsgebied krijgen compensatie voor waardedaling woning op basis van postcode en WOZ-waarde." (RTV-Noord)
Link rtv-noord


Een juiste WOZ-waarde is van groot belang voor de nieuwe compensatieregeling! 

WOZ-waarde te hoog? 
 
WOZ-waarde te laag? 

Laat ons dan nu kosteloos bezwaar voor u maken!! (voor zowel woningen als bedrijven)

Waarom bezwaar aantekenen? 
  • Omdat een juiste WOZ-waarde van groot belang is voor de nieuwe compensatieregeling!
  • Door een te hoge WOZ-waarde betaalt u te veel onroerendezaakbelasting.
  • Daarnaast is de WOZ-waarde ook leidend voor de successierechten bij een eventuele erfenis.
Als u ons namens u bezwaar laat aantekenen tegen de WOZ waarde, zorgen wij dat een goed gemotiveerd bezwaarschrift inclusief WOZ-taxatierapport naar de gemeente wordt verzonden. Hierdoor heeft u meer kans op een verlaging van de WOZ waarde. 
 
Daarnaast kan ook een te lage WOZ-waarde wellicht ongunstig zijn bij een eventuele verkoop van uw woning. Feit is namelijk dat bij verkoop van uw huis een lagere WOZ-waarde het openingsbod naar beneden kan trekken. Die WOZ-waarde is door iedere potentiële koper vrij opvraagbaar, dus te verbergen valt er niets. Hoe hoger uw WOZ-waarde, hoe meer men waarschijnlijk bereid is te betalen voor uw huis.

Waarom is het voor u kosteloos? 
Verandert de gemeente naar aanleiding van ons bezwaar de WOZ-waarde, dan kent zij ook een proceskostenvergoeding toe. Dit dekt onze kosten. Lukt het ons niet om de WOZ-waarde te verlagen, dan zijn deze kosten voor onze rekening. U kunt er dus alleen maar financieel op vooruit gaan! Wel zullen wij van tevoren een inschatting maken of het reëel is om bezwaar aan te tekenen. Als in onze ogen de WOZ-waarde juist is vastgesteld, zullen we ook geen bezwaar voor u aantekenen.
 
LET OP: voor belastingjaar 2020 zal de gemeente uitgaan van het prijspeil van 1-1-2019. U zult dus altijd de waarde van de woning krijgen gerelateerd aan het prijspeil van een jaar eerder.
 
Werkwijze
Uw WOZ-waarde zal worden beoordeeld door onze makelaar/taxateur Henri Larkens. Hij staat ingeschreven in de kamer WOZ van het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs en is inmiddels bijna 15 jaar in de WOZ werkzaam. U kunt dus met recht stellen dat hij zijn sporen in de WOZ heeft verdiend. 
 
Hoe nu verder? 
Als u bezwaar wilt maken kunt u uw NAW-gegevens achterlaten via onderstaand contactformulier en ontvangen we graag een kopie van de WOZ-beschikking.
Onze makelaar/taxateur Henri Larkens zal dan contact met u opnemen om de waarde te beoordelen en in samenspraak met u het bezwaar wel of niet indienen. Het bezwaar moet zijn ingediend binnen 6 weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet. Bezwaarschriften ingediend buiten deze termijn zullen niet ontvankelijk worden verklaard.


 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring